ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • 7มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
 • สสจ.พบ
 • ผลงานเด่น
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์
 • Kickoff_16May67
 • สถาปนากระทรวง
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 • go to plan
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Layer 1
  Layer 2
  นางครสวรรค์ โภคา

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด
  • ต้นกำเนิด นมโคแท้ 100% สะอาดทุกหยด สดทุกวัน สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด
  • ข้าว กข.43 คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด
  • เกลือ...เพชรบุรี... มีดีกว่าทีคุณคิด สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด
  • เรื่องกล้วยๆ ของท่ายาง สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
  • หิวเมื่อไหร่มองหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ Q Reataurant นะคะ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี)
  • หิวเมื่อไหร่มองหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ Q Reataurant นะคะ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี)

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  จังหวัดเพชรบุรี
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
  Infographic สำนักงาน
  วิดีโอสำนักงาน
  Action Plan
  Annual Report
  KM
  สารสนเทศการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี
  คลินิกกฎหมาย
  งานด้านบุคลากร
  ผลงานเด่น
  Unit School สำนักงาน
  ข้อมูลสาธารณะ OIT

  Quick Links

  cpd e-project
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ CPS
  ระบบงานกรมฯ
  อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สิน
  หน่วยงานกรม
  คำสั่งกรม
  ระบบเงินเดือน
  email กรม
  intranet กรม
  e-สารบรรณ
  download ผู้บริหาร
  ระบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook pbi
  KM Kss
  youtube
  คู่มือประชาชน
  entry thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
  Copyright © 2023 by Phetchaburi Provincial Cooperative Office

  BACK TO TOP